Bedrijfsadvies

Ondersteuning bij en advies over uitdagende vraagstukken als investeren, bedrijfsovername,  autonome groei, bedrijfsoverdracht, etc.

Meer info

Financiering

Een financiering die past bij uw liquiditeitsbehoefte. Financiële continuïteit tegen goede voorwaarden en scherpe condities.

Meer info

 

Bijzonder beheer

Advisering en begeleiding wanneer u bent ondergebracht bij de afdeling Bijzonder Beheer van uw bank.

Meer info

Bedrijfsbegeleiding

Periodieke monitoring en afstemming om uw bedrijfsvoering volgens plan te laten verlopen en financiële doelstellingen te realiseren.

Meer info