Een persoonlijke benadering, samenwerken op basis van wederzijds respect zonder afbreuk te doen aan objectiviteit.
Dat is de basis voor een duurzame vertrouwensrelatie met ondernemers. Die is nodig om ondernemers effectief te ondersteunen bij het besturen van zijn/haar onderneming

Een goede inventarisatie is essentieel. Niet gelijk in oplossingen denken maar eerst goed luisteren naar ondernemers, op zoek naar de vraag achter de vraag.

Dat is belangrijk, en daar ligt ook mijn kracht; achterhalen wat er werkelijk speelt. Niet alleen binnen een bedrijf maar ook in de privésfeer van de ondernemer.
Ik zie dit als een voorwaarde om goede en passende adviezen te geven.

Situaties beschouw ik vanuit verschillende invalshoeken en in onderlinge samenhang. Met creativiteit, openheid en eenvoud kom ik tot heldere inzichten en verrassende oplossingen.

De sparringpartner met een objectieve blik, als ware het financiële geweten van de ondernemer die zo nu en dan ook een spiegel voorhoud op gebied van risicomanagement, vastgoedvraagstukken, de structuur van het bedrijf en de toekomstplannen.
Zo sta je er als ondernemer niet alleen voor!

En mochten er specifieke zaken of kennisgebieden ter sprake komen waarbij inschakeling van andere professionals noodzakelijk is, dan is mijn netwerk dermate uitgebreid dat ik deze ook snel kan inschakelen.